På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny

Försäkringsföretag är bokföringsskyldiga och ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning. Här kan du läsa om Finansinspektionens föreskrifter för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Bokföringsskyldighet

Ett försäkringsföretag är bokföringsskyldigt enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL. Ett försäkringsföretag ska ha kalenderår som räkenskapsår (1 kap. 6 § ÅRFL).

Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

Företag som omfattas av ÅRFL ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 4 BFL). Årsredovisningen ska upprättas med stöd av reglerna i ÅRFL och föreskrifter från Finansinspektionen.

I ÅRFL finns särskilda regler som gäller för försäkringsföretag som beror på deras särart. I ÅRFL finns även en hänvisning till vilka regler i årsredovisningslagen som ska tillämpas. I bilagor till ÅRFL finns uppställningsformen för balans- och resultaträkningen.

Offentliggöra årsredovisningen

Försäkringsföretagen ska lämna in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom en månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen blivit fastställda (8 kap. 5 § ÅRFL). Handlingarna kan även överföras elektroniskt, undertecknade med elektronisk signatur (8 kap. 5a § ÅRFL).

Föreskrifter från Finansinspektionen

Finansinspektionen har med stöd av 1 kap. 4 § ÅRFL utfärdat föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12). Föreskrifterna ska tillämpas av försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsföretag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043) när de upprättar årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter enligt ÅRFL.

Huvudregeln är att försäkringsföretag bör tillämpa de internationella redovisningsstandarder, IFRS, om något annat inte krävs enligt lag eller annan författning, eller att det följer att föreskrifterna och allmänna råd. I annat fall ska ÅRFL, föreskrifterna och allmänna råden tillämpas. Alla försäkringsföretag bör tillämpa RFR 2, Redovisning för juridiska personer, om inte annat följer av lag, annan författning, föreskrifterna och det allmänna rådet (FFFS 2015:12 2 kap.).

Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som har dispens

Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som har dispens enligt 1 kap. 1 § tredje stycket ÅRFL ska i stället tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens (FFFS 2011:27).

I FFFS 2011:27 anges vilka undantag som medges från ÅRFL för de företag som har dispens, och vilka regler företagen, trots detta, ska tillämpa i FFFS 2015:12.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2]
  • Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag [1] [2] [3] [4] [5]

Övrigt

  • FFFS 2011:27 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd [1] [2]
  • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1] [2] [3]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]

Referenser inom bokföring & redovisning

Till toppen