På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny

Ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) med verksamhet i Sverige är bokföringsskylig. Här får du veta vilka regler som gäller när ett Eric-konsortium ska upprätta sin årsredovisning.

Bokföringsskyldigheten

Ett Eric-konsortium är en juridisk person med syfte att inrätta och driva en struktur för forskning och utveckling inom flera länder utan vinstsyfte. Ett Eric-konsortium måste omfatta minst en EU-medlemsstat och två andra länder som antingen är EU-medlemsländer eller EU-anslutna länder. Även andra länder kan ansluta sig till Eric-konsortiet.

Eric-konsortium med säte i Sverige

Ett Eric-konsortium som har sitt säte i Sverige är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen (2 kap. 1 § BFL). Det gäller även om Eric-konsortiet bedriver en stor del av sin verksamhet utomlands. Det finns inga begränsningar i bokföringsskyldigheten för Eric-konsortier, utan bokföringslagens bestämmelser gäller fullt ut.

Eric-konsortium utan säte i Sverige

Ett Eric-konsortium som inte har sitt säte i Sverige, men som bedriver näringsverksamhet i här i landet genom en filial är bokföringsskyldig (2 kap. 7 § och 1 kap. 2 § första stycket 5 BFL). Bokföringsskyldigheten för en filial är densamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska ha en egen bokföring för den verksamheten, skild från dess övriga bokföring (4 kap. 7 § BFL). Läs om bokföringsskyldigheten för filialer i Sverige.

Avsluta den löpande bokföringen

Ett Eric-konsortium ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen genom att upprätta en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 3b BFL). När ett Eric-konsortium upprättar sin årsredovisning ska bestämmelserna i årsredovisningslagen följas (6 kap. 2 § BFL och 1 kap. 1 § ÅRL). Om Eric-konsortiet är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL, ska årsredovisningen offentliggöras genom att den skickas in till Bolagsverket inom 6 månader från räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL). Eric-konsortiet ska skicka in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret. Andra Eric-konsortier offentliggör sin årsredovisning genom att hålla handlingarna tillgängliga för alla som är intresserade, senast från 6 månader efter räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom bokföring & redovisning

Till toppen