OBS: Detta är utgåva 2018.1. Sidan är avslutad 2023.

Skattesatsen är 12 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Skattesatsen har sänkts för att främja återanvändning

Den 1 januari 2017 sänktes skattesatsen på reparationer av vissa varor från 25 procent till 12 procent. Syftet är att främja återanvändning av varor.

Vilka varor kan repareras med den lägre skattesatsen?

De varor som kan repareras med den lägre skattesatsen är cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne (7 kap. 1 § andra stycket 6 ML, mervärdesskattedirektivet bilaga III punkt 19).

Cyklar

Den lägre skattesatsen gäller bara för reparationer av cyklar i kategori 1 och 2 i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

En cykel i kategori 1 är ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.

En cykel i kategori 2 är ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn uppfyller följande tre kriterier:

  • Den förstärker endast kraften från tramp- eller vevanordningen.
  • Den ger inte något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen.
  • Den har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner [2001:559]).

Ett lekfordon är ett fordon som ska anses vara en leksak. En leksak är en vara som är utformad för barn under 14 år att leka med (lag 2011:579 om leksakers säkerhet). Enligt Transportstyrelsen är ett lekfordon ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Vanliga cyklar i barnstorlekar anses inte vara lekfordon utan kan repareras med den lägre skattesatsen.

Skor

Reparationer av skor omfattas av den lägre skattesatsen oavsett vilket material skon är gjord av och oberoende av vilket slags sko det handlar om. Med skor förstås inte bara gångskor utan också andra typer av fotbeklädnader såsom kängor och stövlar.

Lädervaror

Med lädervaror avses varor som till övervägande del består av bearbetad djurhud. Den lägre skattesatsen gäller inte för reparation av varor som består av konstläder.

Kläder

Det finns inte någon uttrycklig definition av kläder i förarbetena. Skatteverket anser därför att det som avses är sådana varor som enligt allmänt språkbruk kallas kläder.

Hushållslinne

Med hushållslinne avses textilier som används i hemmet, exempelvis lakan, handdukar och dukar.

Läs mer om vilka varor som kan repareras med den lägre skattesatsen.

Vilka reparationer omfattas av reglerna?

Alla slags reparationer omfattas av reglerna oavsett om det är en mindre eller större reparation.

Reparera kan vara att laga, åtgärda, underhålla, förbättra och upprusta. Även förebyggande åtgärder som utförs i syfte att minska behovet av framtida reparationer och att varorna förbrukas och förslits ingår. Till exempel inoljning av en cykelkedja i samband med reparation och förstärkning av ett handtag på en läderväska omfattas av skattesänkningen.

När det gäller kläder och hemtextilier omfattas både lagning och ändring av begreppet reparationer.

Om arbetena är så genomgripande att varans väsentliga karaktär förändras är det inte längre fråga om en reparationstjänst utan försäljning av en ny vara. En ny vara anses ha tillverkats när varans funktion och användning har ändrats jämfört med det material som kunden har lämnat in (prop. 2016/17:1 s. 414, C-139/84 Van Dijk’s Boekhuis BV).

Läs mer om vilka reparationer det gäller.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • C-139/84 Van Dijk's Boekhuis [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]

Ställningstaganden

  • Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor [1] [2]