OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan betala olika ersättningar till anställda, t.ex. lön, avgångsvederlag och pension. Ersättningen ska redovisas olika beroende på vilket slags ersättning det är och på vilken normgivning företaget tillämpar i sina räkenskaper.