OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Kupongskatt ska betalas till Skatteverket senast samma dag som redovisningen ska lämnas.

Hur ska inbetalning göras?

Det är den som ska lämna redovisningen av kupongskatten till Skatteverket som även ska betala in den till Skatteverkets plusgironummer för kupongskatteinbetalningar 16090-3.

Om utdelningsmottagaren själv ska betala in kupongskatten, skickar Skatteverket ut en skrivelse där det står hur skatten ska betalas.

När ska inbetalning göras?

Skatten ska betalas senast samma dag som redovisningen ska lämnas (19 § KupL). En värdepapperscentral får i vissa fall betala in skatten senare (8 § tredje stycket KupL).

Om kupongskatten betalas in för sent kan Skatteverket ta ut dröjsmålsavgift.

För mycket inbetald kupongskatt

Om för hög kupongskatt redovisats och inbetalats för en utdelningsmottagare kan återbetalning begäras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kupongskattelag (1970:624) [1] [2]