OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Det finns bestämmelser för hur länge uppgifter och handlingar får bevaras och när de ska gallras. För uppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet gäller de bestämmelser om arkivering och gallring som finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

Riksarkivet har meddelat föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket (RA-MS 2012:44). Föreskrifterna har ändrats genom RA-MS 2013:53 och RA-MS 2016:7. I en bilaga till föreskrifterna ges detaljerade bestämmelser för hur pappershandlingar och elektroniska handlingar i folkbokföringsverksamheten ska gallras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Arkivförordning (1991:446) [1]
  • Arkivlag (1990:782) [1]

Övrigt

  • Riksarkivets föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket (RA-MS 2012:44) [1]