OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Det finns bestämmelser för hur länge uppgifter och handlingar får bevaras och när de ska gallras. För uppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet gäller de bestämmelser om arkivering och gallring som finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

Nytt: 2019-06-17

Riksarkivet har meddelat föreskrift om gallring i folkbokföringsverksamheten (RA-MS 2018:38). Föreskriften har trätt i kraft 2018-12-01. I en bilaga till föreskriften finns detaljerade bestämmelser för hur pappershandlingar och elektroniska handlingar i folkbokförningsverksamheten ska gallras. Den tidigare gällande föreskriften RA-MS 2012:44 ändrad genom RA-MS 2013:53 och RA-MS 2016:7 har upphävts.

Tidigare:

Riksarkivet har meddelat föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket (RA-MS 2012:44). Föreskrifterna har ändrats genom RA-MS 2013:53 och RA-MS 2016:7. I en bilaga till föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser för hur pappershandlingar och elektroniska handlingar i folkbokföringsverksamheten ska gallras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Arkivförordning (1991:446) [1]
  • Arkivlag (1990:782) [1]

Övrigt

  • RA-MS 2012:44 Riksarkivets föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket; [1]
  • RA-MS 2013:53 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 2012:44) om gallring hos Skatteverket; [1]
  • RA-MS 2016:7 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2012:44) om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket; [1]
  • RA-MS 2018:38 Riksarkivets föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket [1]