OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

En finansiell rapport består av olika delar. Årsredovisningslagarna anger hur delarna ska utformas och vilka principer som ska beaktas när man upprättar en finansiell rapport.