På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2018-03-23 Vägledning
2018-03-23 Vägledning
2018-03-23 Vägledning
Förtydligande: Juridiska personers rätt till skattemässigt avdrag vid redovisning av förändringen av periodiseringsfonder
2018-03-23 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för skatt på biogas som omvandlats från gasform till flytande form
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Skattebefrielse för biogas som omvandlats från gasform till flytande form
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 2 a § LSE
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Föreskrift
2018-03-19 Föreskrift
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet om familjehemsvård har uppdaterats med anledning av upphävt ställningstagande om samordnare av familjehem
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet om barnpassning har uppdaterats med anledning av upphävt ställningstagande om barnomsorg
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Ställningstagande
2018-03-19 Ställningstagande
2018-03-16 Ställningstagande
2018-03-16 Ställningstagande
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Utgåvenotis
2018-03-13 Utgåvenotis
2018-03-12 Vägledning
Ställningstagande: Betalning för trängselskattförmån
2018-03-12 Vägledning
2018-03-12 Vägledning
Ställningstagande: Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL
2018-03-12 Vägledning
2018-03-12 Vägledning
Förtydligande: Paintball är inte idrott enligt ML
2018-03-12 Vägledning
2018-03-09 Vägledning
Ställningstagande: Förevisning av naturområden
2018-03-09 Vägledning
2018-03-09 Ställningstagande
2018-03-09 Ställningstagande
2018-03-08 Vägledning
Förtydligande: Avsaknad av arbetstillstånd påverkar inte rätten till PGI
2018-03-08 Vägledning
2018-03-08 Vägledning
2018-03-08 Vägledning
2018-03-08 Ställningstagande
2018-03-08 Ställningstagande
2018-03-08 Vägledning
2018-03-08 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
Förtydligande: Definition av vad som menas med kustfiske
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
Förtydligande: Definition av vad som menas med assistans
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
Förtydligande: Definition av vad som menas med sjöräddning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Förtydligande: Fordonsskatt som omfattas av skuldsanering utan betalningsplan medför inte användningsförbud
2018-03-06 Vägledning
2018-03-02 Vägledning
Ställningstagande: Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL
2018-03-02 Vägledning
2018-03-02 Vägledning
Ställningstagande: Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla
2018-03-02 Vägledning
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Vägledning
Ställningstagande: Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall
2018-03-02 Vägledning
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Vägledning
Ställningstagande: Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el
2018-03-01 Vägledning
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-02-27 Ställningstagande
2018-02-27 Ställningstagande
2018-02-26 Vägledning
Företagshälsovård utgör ett enda tillhandahållande när den tillhandhålls till paketpris
2018-02-26 Vägledning
2018-02-26 Föreskrift
2018-02-26 Föreskrift
2018-02-26 Vägledning
Förtydligande: Lagändring inte skäl för befrielse från dröjsmålsavgift
2018-02-26 Vägledning
2018-02-22 Ställningstagande
2018-02-22 Ställningstagande
2018-02-20 Ställningstagande
2018-02-20 Ställningstagande
2018-02-15 Ställningstagande
2018-02-15 Ställningstagande
2018-02-14 Vägledning
Ställningstagande: Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar
2018-02-14 Vägledning
2018-02-13 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten
2018-02-13 Vägledning
2018-02-13 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten
2018-02-13 Vägledning
2018-02-13 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten
2018-02-13 Vägledning
2018-02-13 Ställningstagande
2018-02-13 Ställningstagande
2018-02-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: EU:s insolvensförordning
2018-02-12 Vägledning
2018-02-12 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Avdragsrätt för tillsynsresor
2018-02-12 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-08 Vägledning
Innehållet i ställningstagandet ”Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen” har inarbetats i texten i vägledningen på sidan Köparen finns i ett annat EU-land.
2018-02-08 Vägledning
2018-02-07 Utgåvenotis
2018-02-07 Utgåvenotis
2018-02-05 Föreskrift
2018-02-05 Föreskrift
2018-02-05 Vägledning
Rättsfall: Dotterbolag avyttrar teckningsoptioner avseende aktier i moderbolaget i ett fall där moderbolaget inte är noterat på en reglerad marknad (HFD 2017 ref. 17)
2018-02-05 Vägledning
2018-02-05 Ställningstagande
2018-02-05 Ställningstagande
2018-02-01 Rättsfallskommentar
2018-02-01 Rättsfallskommentar
2018-01-30 Ställningstagande
2018-01-30 Ställningstagande
2018-01-29 Ställningstagande
2018-01-29 Ställningstagande
2018-01-25 Rättsfallskommentar
2018-01-25 Rättsfallskommentar
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-25 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier
2018-01-25 Vägledning
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-23 Rättsfallskommentar
2018-01-23 Rättsfallskommentar
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Vägledning
Ställningstagande: Skyldighet att lämna land-för-land-rapport vid vissa omstruktureringar
2018-01-22 Vägledning
2018-01-22 Vägledning
2018-01-22 Vägledning
2018-01-22 Rättsfallskommentar
2018-01-22 Rättsfallskommentar
2018-01-22 Vägledning
Förtydligande: Bedömningen av om en kapitalförlust är verklig ska i vissa fall göras på koncernnivå
2018-01-22 Vägledning
2018-01-22 Meddelande
2018-01-22 Meddelande
2018-01-22 Allmänt råd
2018-01-22 Allmänt råd
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-16 Vägledning
Ställningstagande: Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse
2018-01-16 Vägledning
2018-01-16 Vägledning
2018-01-16 Vägledning
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-10 Vägledning
Ställningstagande: Startpeng till alla i tävlingssammanhang
2018-01-10 Vägledning
2018-01-10 Vägledning
Förtydligande: För personalliggare i byggbranschen medges alltid befrielse när endast en person är verksam
2018-01-10 Vägledning
2018-01-10 Vägledning
Ställningstagande: Tillskott eller driftsbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag
2018-01-10 Vägledning
2018-01-09 Vägledning
Ställningstagande: Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning
2018-01-09 Vägledning
2018-01-08 Allmänt råd
2018-01-08 Allmänt råd
2018-01-03 Vägledning
Föreskrift: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift
2018-01-03 Vägledning
2018-01-03 Vägledning
Ny lagstiftning: Höjd skattesats
2018-01-03 Vägledning
2018-01-03 Vägledning
Ny lagstiftning: Höjd skattesats
2018-01-03 Vägledning
Till toppen