OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket vidarebefordrar uppgifter från folkbokföringen till många andra register i samhället. En persons namn kan då ibland behöva förkortas till ett s.k. aviseringsnamn.

Vad är ett aviseringsnamn?

Uppgifter från folkbokföringen vidarebefordras till många andra register i samhället. Detta gäller också uppgifter om namn för folkbokförda personer. Namnfälten i systemen kan vara mer begränsade hos myndigheter som tar emot uppgifterna än hos Skatteverket. En persons namn måste därför ibland förkortas enligt särskilda regler till ett s.k. aviseringsnamn. Ett sådant namn innehåller högst 36 positioner för att rymmas inom namnfälten. En position är en bokstav, ett kommatecken eller ett mellanslag.

Skatteverkets folkbokföringsdatabas innehåller en persons fullständiga namn. En person som har ett namn som är mer än 36 positioner registreras i folkbokföringen med både det fullständiga namnet och ett aviseringsnamn. Namnen vidarebefordras till andra register i samhället.

Hur förkortas ett namn?

Varken personnamnlagen eller någon annan författning innehåller bestämmelser om förkortning av namn. Av praktiska skäl och som en service är det dock nödvändigt att förkorta namn.

När Skatteverket förkortar ett namn sker det i första hand genom att förnamn som inte är markerade som tilltalsnamn, förkortas med initialer eller utelämnas. Förnamn får inte förkortas på annat sätt och förkortningar ska inte ha några punkter. Det sista av förnamnen förkortas först, därefter det näst sista o.s.v. Även en initial kan utelämnas i samma ordning. Ett tilltalsnamn får förkortas med en initial men det får inte utelämnas. Ett tilltalsnamn markeras inte i aviseringsnamnet.

Ett efternamn ska så långt som möjligt alltid anges fullständigt i aviseringsnamnet. I undantagsfall kan ett mellannamn utelämnas.

Det är viktigt att aviseringsnamnet inte är missledande eller kan orsaka besvär för personen vars namn har blivit förkortat. Ett namn får inte förkortas så att det kan missuppfattas som det verkliga namnet.

Exempel: förkortning av namn

Fullständigt namn: Pettersson Svensson (dubbelt efternamn), Elisabeth Birgitta Albertsdotter (Birgitta är tilltalsnamn)

Aviseringsnamn: Pettersson Svensson, E Birgitta A