OBS: Detta är utgåva 2018.6. Visa senaste utgåvan.

Resultatet i inkomstslaget tjänst beräknas genom att intäkterna minskas med kostnaderna. Det finns särskilda regler för underskott.

Intäkterna minskas med kostnaderna

Resultatet i inkomstslaget tjänst beräknas genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna. Då uppkommer antingen ett överskott eller ett underskott (10 kap. 16 § IL).

Underskott kvittas mot överskott kommande år

Om det uppkommer ett underskott vid beräkningen av resultatet ska detta dras av som kostnad mot överskott i inkomstslaget tjänst det följande beskattningsåret. Om det skulle uppstå underskott även detta och senare beskattningsår får det underskottet i sin tur utnyttjas nästa år. Underskottet rullas alltså vidare till kommande år utan tidsbegränsning (10 kap. 16 § IL).

Skatteverket anser att om det blir ett underskott av tjänst ska detta kommande år dras av enligt samma regler som ursprungligen gällt för avdraget. Detta är viktigt för att den avdragsbegränsning som gäller för det aktuella avdraget ska tillämpas och för att den pensionsgrundande inkomsten ska bli rätt.

Kompletterande information

Underskott i hobbyverksamhet

Utgifterna är större än inkomsten

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Rullat underskott i inkomstslaget tjänst [1]