OBS: Detta är utgåva 2018.6. Visa senaste utgåvan.

Nytt: 2018-07-03

Sidan har tillkommit med anledning av en ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018.

Folkbokföringsbrott

Den som

  • lämnar en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller
  • underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§ FOL

döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott (42 § FOL).

Straffbestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018. Läs mer om folkbokföringsbrottet under Utredning, kontroll och tillsyn.

Anmälningsskyldighet

Skatteverket har under vissa förutsättningar skyldighet att anmäla misstänkta folkbokföringsbrott till polis eller åklagare. I vissa fall får anmälan i stället göras till Skatteverkets skattebrottsenhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]