OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om den redovisningsmässiga klassificeringen och värderingen av de olika poster som företagen redovisar i sin balans- och resultaträkning.