OBS: Detta är utgåva 2019.1. Sidan är avslutad 2023.

Den 1 januari 2019 infördes regler som rör vouchrar i ML. Det infördes bl.a. särskilda regler om tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt för enfunktionsvouchrar.

Vouchrar

En voucher är ett värdebevis på att betalning redan har gjorts för en kommande konsumtion av varor eller tjänster. Utmärkande för vouchrar är att det framgår av dem vilka varor eller tjänster de avser eller vilka som är de potentiella säljarna. Det finns två olika sorters vouchrar, enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar.

Det finns särskilda regler om tidpunkten för redovisning av mervärdesskatten för överlåtelse och förvärv av enfunktionsvouchrar. Dessa regler gäller inte för den som tillämpar bokslutsmetoden (13 kap. 7 a § andra stycket och 17 a § andra stycket ML). Den som redovisar mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden redovisar alltså både utgående skatt på överlåtelser av enfunktionsvouchrar och ingående skatt på förvärv av enfunktionsvouchrar enligt den metoden. Reglerna om redovisning av förskott och a conton har företräde framför reglerna om redovisning av mervärdesskatt för överlåtelse och förvärv av enfunktionsvouchrar.

Skatteverket har i ett ställningstagande beskrivit vad som gäller vid redovisning av vouchrar.

Enfunktionsvoucher

Den utgående skatten för en överlåtelse av en enfunktionsvoucher ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern överlämnas (13 kap. 7 a § första stycket ML).

Vid ett förvärv av en enfunktionsvoucher ska den ingående skatten för förvärvet redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern tagits emot (13 kap. 17 a § första stycket ML).

Flerfunktionsvoucher

Specialreglerna för redovisning av mervärdesskatt för vouchrar gäller endast för överlåtelse och förvärv av enfunktionsvouchrar. Några motsvarande redovisningsregler finns inte för flerfunktionsvouchrar. Det innebär att den beskattningsbara personen som omsätter varor eller tjänster i utbyte mot en flerfunktionsvoucher ska tillämpa sin normala redovisningsmetod för redovisning av mervärdesskatten för den omsättningen. Detsamma gäller den som förvärvar varor eller tjänster i utbyte mot en flerfunktionsvoucher.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Fakturering och redovisning av vouchrar, mervärdesskatt [1]