OBS: Detta är utgåva 2019.3. Visa senaste utgåvan.

Om den anställda har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader och har fått kostförmån ska avdraget minskas med hänsyn till kostförmånen.

Minskning vid inrikes resa

Om den anställda har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader och har fått kostförmån ska avdraget minskas med hänsyn till kostförmånen. Minskningen ska ske oavsett om den anställda har fått kostförmånen av arbetsgivaren eller av någon annan person i samband med tjänsten. Avdraget ska även minskas om den anställda har fått skattefria måltider i samband med representation eller har ätit frukost när hen har bott på hotell (12 kap. 17 § IL).

Skatteverket har i allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader angett på vilket sätt reduceringen bör ske (SKV A 2017:18, avsnitt 4.1). Vid beräkning av avdrag för ökade levnadskostnader vid inrikes resa bör 10 procent av maximibeloppet avse småutgifter. Maximibeloppet (hela eller delar av detta) bör därför minskas med

  • 90 procent för helt fri kost
  • 70 procent för lunch och middag
  • 35 procent för lunch eller middag
  • 20 procent för frukost

Skatteverket anser att avdraget ska minskas även för den som endast fått delvis fri kost och då med samma belopp som om man har fått helt fri kost.

Avdraget för ökade levnadskostnader ska minskas oavsett om den anställda har fått traktamente eller inte. Varken avdraget för logikostnad eller nattschablonen påverkas dock av denna minskning.

Ibland kan det bli aktuellt att beskatta kostförmånen trots att avdraget ska minskas.

Minskning vid utrikes resa

Avdraget för ökade levnadskostnader ska minskas när kost erhållits under resan.

Nytt: 2019-04-29

Minskningen ska ske oavsett om den anställda har fått kostförmånen av arbetsgivaren eller av någon annan person i samband med tjänsten. Avdraget ska även minskas om den anställda har fått skattefria måltider i samband med representation eller har ätit frukost när hen har bott på hotell (12 kap. 17 § IL).

Skatteverket har i allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader angett på vilket sätt reduceringen bör ske (SKV A 2017:18, avsnitt 4.2).

De normalbelopp som Skatteverket fastställer som avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa till utlandet varierar mellan olika länder. Minskningen för den som har fått fri kost bör ske med viss procent av normalbeloppet för aktuellt land.

När man gör en jämförelse av de ökade levnadskostnaderna mellan en inrikes och en utrikes resa anses en större del av ökningen vara hänförlig till småutgifter, t.ex. kostnader för telefonsamtal, vid en utrikes resa. Vid resa utomlands bör 15 procent av ökningen av levnadskostnaderna avse småutgifter. Normalbeloppet för aktuellt land bör därför minskas med följande belopp:

  • 85 procent för helt fri kost
  • 70 procent för lunch och middag
  • 35 procent för lunch eller middag
  • 15 procent för frukost

Ibland kan det bli aktuellt att beskatta kostförmånen trots att avdraget ska minskas.

Ingen minskning

Avdraget för ökade levnadskostnader ska inte minskas om den anställda har fått förmån av fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa. Detsamma gäller när den anställda inte har ätit hotellfrukosten p.g.a. fysiska eller tidsmässiga hinder. I båda fallen är kravet att det är obligatoriskt att kosten ingår i priset (12 kap. 17 § IL).

Hotellfrukost (ingår obligatoriskt i priset)

Kost på transportmedel (ingår obligatoriskt i biljettpriset)

Har utnyttjat måltiden eller frivilligt avstått

Inte skattepliktigt.

Reduktion av traktamentsavdraget.

Inte skattepliktigt.

Inte reduktion av traktamentsavdraget.

Har inte utnyttjat måltiden p.g.a. fysiska eller tidsmässiga hinder (inte åtnjutit)

Inte skattepliktigt.

Inte reduktion av traktamentsavdraget.

Inte skattepliktigt.

Inte reduktion av traktamentsavdraget.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018 [1] [2]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost [1]