OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Om den anställde har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader och har fått kostförmån ska avdraget minskas med hänsyn till kostförmånen.

Minskning vid inrikes resa

Om den anställde har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader och har fått kostförmån ska avdraget minskas med hänsyn till kostförmånen. Minskningen ska ske oavsett om den anställde har fått kostförmånen av arbetsgivaren eller av någon annan person i samband med tjänsten. Avdraget ska även minskas om den anställde har fått skattefria måltider i samband med representation eller har ätit frukost när han eller hon har bott på hotell (12 kap. 17 § IL).

Skatteverket anser att avdraget ska minskas även för den som endast fått delvis fri kost och då med samma belopp som om man har fått helt fri kost.

I Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader framgår med vilket belopp minskningen ska göras (SKV A 2011:33, avsnitt 4.1).

Avdraget för ökade levnadskostnader ska minskas oavsett om den anställde har fått traktamente eller inte. Varken avdraget för logikostnad eller nattschablonen påverkas dock av denna minskning.

Ibland kan det bli aktuellt att beskatta kostförmånen trots att avdraget ska minskas.

Minskning vid utrikes resa

Avdraget för ökade levnadskostnader ska minskas när kost erhållits under resan. Skatteverket har i allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader angett på vilket sätt reduceringen bör ske (SKV A 2011:33, avsnitt 4).

De normalbelopp som Skatteverket fastställer som avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa till utlandet varierar mellan olika länder. Minskningen för den som har fått fri kost bör ske med viss procent av normalbeloppet för aktuellt land.

När man gör en jämförelse av de ökade levnadskostnaderna mellan en inrikes och en utrikes resa anses en större del av ökningen vara hänförlig till småutgifter, t.ex. kostnader för telefonsamtal, vid en utrikes resa. Normalbeloppet för aktuellt land bör därför minskas med följande belopp:

  • 85 procent för helt fri kost
  • 70 procent för lunch och middag
  • 35 procent för lunch eller middag
  • 15 procent för frukost

Ibland kan det bli aktuellt att beskatta kostförmånen trots att avdraget ska minskas.

Ingen minskning

Avdraget för ökade levnadskostnader ska inte minskas om den anställde har fått förmån av fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa. Detsamma gäller när den anställde inte har ätit hotellfrukosten p.g.a. fysiska eller tidsmässiga hinder. I båda fallen är kravet att det är obligatoriskt att kosten ingår i priset (12 kap. 17 § IL).

Hotellfrukost (ingår obligatoriskt i priset)

Kost på transportmedel (ingår obligatoriskt i biljettpriset)

Har utnyttjat måltiden eller frivilligt avstått

Inte skattepliktigt.

Reduktion av traktamentsavdraget.

Inte skattepliktigt.

Inte reduktion av traktamentsavdraget.

Har inte utnyttjat måltiden p.g.a. fysiska eller tidsmässiga hinder (inte åtnjutit)

Inte skattepliktigt.

Inte reduktion av traktamentsavdraget.

Inte skattepliktigt.

Inte reduktion av traktamentsavdraget.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost [1] [2]