OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Sverige tar inte ut någon förmögenhetsskatt sedan 2007 vilket innebär att det inte är aktuellt att tillämpa artikel 23 vid beskattning här.

Enligt artikel 26 punkt 1 får förmögenhet som en person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar inte beskattas i annan avtalsslutande stat såvida inte beskattningen uttryckligen är tillåten enligt detta avtal. Artikel 23 punkt 7 innebär dock att en avtalsslutande stat som tar ut förmögenhetsskatt inte ska tillämpa artikel 23 punkterna 1–6 i förhållande till Sverige eftersom Sverige inte tar ut sådan skatt. En sådan stat får alltså ta ut förmögenhetsskatt av en person med hemvist i Sverige utan hinder av artikel 23.