OBS: Detta är årsutgåva 2014.14. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Artikeln motsvarar artikel 22 i OECD:s modellavtal med vissa skillnader.

Eftersom Sverige inte tar ut någon förmögenhetsskatt saknar artikel 23 för närvarande praktisk betydelse och behandlas därför inte närmare här.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]