OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

All personuppgiftsbehandling som sker i brottsbekämpande syfte behandlas med stöd av brottsdatalagen och lagen om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område med tillhörande förordningar. I den brottsbekämpande verksamheten utför Skatteverket bl.a. självständiga utredningar, bistår åklagaren i förundersökningar och kartlägger brottslig verksamhet.

Nytt: 2018-08-09

Området har uppdaterats med nya sidor med anledning av att lagen om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område trädde i kraft den 1 januari 2019.