OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Lagen om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, hädanefter kallad Skatteverkets brottsdatalag, med tillhörande förordning kompletterar brottsdatalagen. Brottsdatalagen är subsidiär i förhållande till Skatteverkets brottsdatalag. Det innebär att om Skatteverkets brottsdatalag innehåller en bestämmelse som avviker från brottsdatalagen, ska alltså bestämmelserna i Skatteverkets brottsdatalag tillämpas i stället (1 kap. 5 § brottsdatalagen).