OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare kan ha kostnader för pension som betalas ut. En arbetsgivare kan också ha kostnader för framtida pension, såväl för tryggade som otryggade pensionsutfästelser (s.k. direktpensioner).

Läs om arbetsgivarens kostnader för SLP och arbetsgivarens intäkter till följd av en pensionsutfästelse. Du kan även läsa om vad som är en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring. Läs också om pensionssparavdrag för näringsidkare och beskattning av pension.