OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Den 1 januari 2019 infördes nya generella regler i 24 kap. IL som begränsar avdragsrätten för ränteutgifter hos företag. Samtidigt infördes regler i 24 a kap. IL om att en viss del av leasingavgifterna ska behandlas som ränta vid finansiella leasingavtal.

Nytt: 2019-05-16

Sidorna har uppdaterats med information om de nya reglerna om avdragsförbud och avdragsbegränsning för ränteutgifter. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2019.