OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare kan ha kostnader för pension som betalas ut. En arbetsgivare kan också ha kostnader för framtida pension, såväl för tryggade som otryggade pensionsutfästelser (s.k. direktpensioner).

Läs mer om en arbetsgivares intäkter till följd av en pensionsutfästelse.

Avdrag för pension som betalas ut

För pension som en arbetsgivare betalar ut gäller den allmänna avdragsbestämmelsen om kostnader i näringsverksamheten och inte begränsningsreglerna i 28 kap. IL som handlar om tryggande av pensionsutfästelse. Detta gäller för såväl s.k. direktpension som sådan pension som tryggats av arbetsgivaren med avdragsrätt på annat sätt än genom tjänstepensionsförsäkring, s.k. ”pensionering i företagets egen regi”.

Läs mer om avdrag för pension som betalas ut.

Tryggande av pensionsutfästelse

För tryggande av framtida pension som en arbetsgivare har utfäst gäller särskilda avdragsbestämmelser i 28 kap. IL.

Läs mer om avdrag för tryggade pensionskostnader.

Kostnadsutjämning mellan arbetsgivare

Läs mer om avdrag i samband med utjämning av pensionskostnader mellan arbetsgivare.