OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Det finns en särskild lag om avräkning som innebär att staten får sina fordringar betalda innan skatter och avgifter återbetalas.

Sökte du istället information om avräkning inom skattekontot, eller sökte du information om kvittning?

Bara det som återstår efter avräkning betalas ut

Innan överskott på skattekontot återbetalas till gäldenären ska Kronofogden få möjlighet att ta beloppet i anspråk för att avräkna det mot gäldenärens andra allmänna mål som drivs in av Kronofogden enligt IndrL. Endast belopp som överstiger de allmänna fordringarna, inklusive förrättningskostnader i målet, får betalas ut (2 § AvrL). Avräkningen sker automatiskt och har företräde framför utmätning. Det är Kronofogden som beslutar om avräkning.

Du kan läsa mer om avräkning i Kronofogdens handbok Utmätning, avsnitt 9.8.

Avräkningen görs i samband med återbetalning enligt skatteförarandelagen

För att avräkningslagen ska kunna tillämpas vid överskott på skattekontot krävs att ett belopp återbetalas på grund av någon bestämmelse i skatteförfarandelagen (1 § första stycket 1 AvrL). Det gäller oavsett om överskottet betalas tillbaka automatiskt eller på begäran av kontohavaren.

Om det finns ett överskott på skattekontot som av någon anledning inte återbetalas kommer avräkning enligt avräkningslagen inte att ske. Då kan Skatteverket i stället besluta om kvittning enligt civilrättsliga principer.

Avräkning går före kvittning

Krediteringar (plusposter) på skattekontot ska i första hand avräknas mot andra skatter och avgifter inom skattekontot enligt skatteförfarandelagen. I andra hand ska avräkning göras enligt avräkningslagen. Först om det efter det finns ett överskott kan det blir aktuellt med kvittning.

I samband med skuldsanering, konkurs eller företagsrekonstruktion kan både avräkning och kvittning bli aktuellt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter [1] [2]

Övrigt

  • Kronofogdens handbok Utmätning, 2019 utgåva 10 [1]