OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska betala tillbaka överskott på skattekontot om kontohavaren begär det och det inte finns hinder mot återbetalning (64 kap. 2 § första stycket 1 SFL).

En begäran om återbetalning ska normalt vara skriftlig. Den kan också göras via Skatteverkets e-tjänster.

För att Skatteverket ska betala tillbaka skatter eller avgifter till en skattskyldig krävs att det totala saldot efter en avstämning av skattekontot visar på ett överskott, d.v.s. att Skatteverkets del och Kronofogdens del av skattekontot visar på ett sammantaget överskott.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]