OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2020.

Ett personnummer består av en födelsetid, ett födelsenummer och en kontrollsiffra.

Personnumrets olika delar

Ett personnummer består av en födelsetid, ett individuellt födelsenummer och en kontrollsiffra.

Födelsetiden anges med sex siffror: två för året, två för månaden och två för dagen.

Födelsenumret (tre siffror) är något av talen 001 till 999. Den sista siffran i födelsenumret är udda för män och jämn för kvinnor. Personer födda samma dag har olika födelsenummer.

Kontrollsiffran räknas ut maskinellt med hjälp av födelsetiden och födelsenumret och läggs till födelsenumret som en fjärde siffra.

Det år en person fyller 100 år byts bindestrecket mellan födelsetiden och födelsenumret ut mot ett plustecken (18 § andra stycket FOL) vid presentation i personbevis och liknande utskrifter.

I Skatteverkets folkbokföringsdatabas lagras personnummer med tolv siffror, där de inledande siffrorna anger under vilket århundrade en person är född. Siffran för århundrade kan vara 18, 19 eller 20. Siffran för århundrade har särskild betydelse vid lagring och bearbetning av uppgift om personnummer i register som förs med hjälp av automatiserad databehandling (18 § fjärde stycket FOL). Syftet är att särskilja personnummer för personer födda samma år, månad och dag men under olika århundraden. Det plustecken som anges för personer som är över 100 år visar inte under vilket århundrade personen är född.

Hur beräknas kontrollsiffran i personnummer?

Kontrollsiffran bestäms enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2.

Kontrollsiffran beräknas så här:

  1. Multiplicera siffrorna i födelseår, födelsemånad, födelsedag och födelsenummer växelvis med 2 och 1.
  2. Lägg samman siffrorna i produkterna. I tal som överstiger 9 adderas siffrorna, t.ex. beräknas 12 som 1+2.
  3. Dra av entalssiffran i siffersumman från talet 10.
  4. Restsiffran blir kontrollsiffra. Om resten är 10 blir kontrollsiffran 0.

Personnumret kan avvika från korrekt födelsetid

Uppbyggnaden av personnumret med ett tresiffrigt födelsenummer innebär att det för varje födelsetid finns 999 olika födelsenummer att tilldela: 499 för kvinnor och 500 för män. En viss del av dessa födelsenummer för varje födelsetid och kön tilldelas personer som folkbokförs vid födelsen. Övriga födelsenummer tilldelas personer som folkbokförs i landet efter att ha invandrat första gången till Sverige eller vid personnummerändring, exempelvis vid ändring av uppgift om födelsetid eller kön.

Om det för en viss födelsetid inte finns fler födelsenummer att tilldela får födelsedagen i födelsetiden i stället anges med en närliggande dag i samma månad (18 tredje stycket FOL). Detta innebär att Skatteverket i undantagsfall kan tilldela en person ett personnummer där födelsetiden i personnumret avviker från den korrekta födelsedagen. Personens födelsetid framgår då istället som en egen uppgift i folkbokföringsdatabasen. Eftersom sådan tilldelning sker med stöd av lag krävs inget samtycke av personen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar