OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Ett personnummer är en identitetsbeteckning som Skatteverket tilldelar alla som folkbokförs för första gången i Sverige (18 § FOL).

Den som en gång har tilldelats ett personnummer behåller detta om det inte behöver ändras till följd av ett fel vid tilldelningen eller av annan anledning. Personnumret ändras alltså inte vid en flyttning till eller från Sverige.

Även s.k. immunitetspersoner kan under vissa förutsättningar tilldelas ett personnummer. En immunitetsperson är en person som enligt 5 § FOL inte ska folkbokföras i Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]