OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2022.

Även vid tjänsteresa är fri kost normalt en skattepliktig förmån, som värderas enligt schablon. Det finns dock vissa undantag från beskattning.

Fri kost på allmänna transportmedel

Med allmänna transportmedel avses flyg, tåg och andra kommunikationsmedel som mot betalning är tillgängliga för allmänheten

Fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa är en skattefri förmån om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan (11 kap. 2 § första stycket IL).

För skattefrihet förutsätts att färdbiljetten inte kan köpas exklusive måltiderna. För den som exempelvis reser i första klass får en förstaklassbiljett inte kunna köpas till ett lägre pris utan att kost ingår i priset.

Skulle det finnas en klassificering för vissa biljetter där kosten ingår i priset, medför detta inte skattefrihet om motsvarande biljett kan fås utan kost men med en annan klassificering. Klassificeringen ska i sådana fall vara baserad på någon annan skillnad än kosten.

Fri kost som ingår obligatoriskt i färdbiljett, men som serveras någon annanstans än på det allmänna transportmedlet, omfattas inte av skattefriheten i 11 kap. 2 § IL utan är skattepliktig.

Fri frukost på hotell

En anställd ska inte beskattas för fri frukost när hen under en tjänsteresa övernattar på hotell eller liknande inrättning om frukosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen (11 kap. 2 § första stycket IL). Liknande inrättningar är t.ex. pensionat, värdshus och andra yrkesmässigt bedrivna rumsuthyrningar. Ett ytterligare villkor för skattefrihet är att ett rum med samma standard inte kan hyras till ett lägre pris utan frukost.

Skulle det finnas en klassificering för vissa rum där kosten ingår i priset, medför detta inte skattefrihet om motsvarande rum kan fås utan kost men med en annan klassificering. Klassificeringen måste i sådant fall vara baserad på någon annan skillnad än kosten.

Fri frukost som inte obligatoriskt ingår i priset för rummet är en skattepliktig förmån. Avdraget för ökade levnadskostnader ska normalt reduceras när den anställda i detta fall fått fri frukost. Minskning ska dock inte ske om den anställda inte har kunnat äta frukosten på grund av t.ex. sjukdom eller att hen måste lämna hotellet innan frukost serveras. I dessa fall har den anställda inte fått någon kostförmån (SKV M 2015:16, s. 17).

Fri kvällsbuffé på hotell

Vissa hotell tillhandahåller en kvällsbuffé med enklare kallskuret och sallad m.m. utan särskild kostnad. Förmånen ingår obligatoriskt i rumspriset. Den som äter en enklare måltid från buffén bör förmånsbeskattas. En anställd bör dock inte beskattas om hen endast tar en smörgås eller något annat som räknas som skattefri förfriskning. Som måltid räknas en lagad rätt, dvs. en tillredd varm eller kall maträtt av dagens rätt-karaktär (SKV A 2016:33, avsnitt 2.2).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2017 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Meddelanden

  • Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 [1]