OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2022.

Om en arbetsgivare låter en anställds make eller sambo följa med på en tjänsteresa eller annan resa uppkommer en skattepliktig förmån för den anställda.

Indirekt förmån

Om en arbetsgivare låter en anställd ta med sin make, maka, sambo, vän eller annan närstående på en resa (belöningsresa, konferensresa, tjänsteresa etc.) är det en indirekt förmån för den anställda som ska värderas till marknadsvärdet (RÅ 1984 1:40). Vanligtvis motsvaras förmånen av arbetsgivarens merkostnader för makens deltagande (t.ex. färdbiljett, logi och mat). Detta framgår av rättspraxis (RÅ 1988 ref. 30 II).

Skatteverkets uppfattning är att förmånsvärdet för logi kan beräknas till 25 procent av kostnaden för hotellrummet eller annat logi om den anställda delar logi med medföljande make under tjänsteresan. Schablonen med 25 procent har under lång tid tillämpats inom det statliga avtalsområdet.

En anställd kan inte undgå förmånsbeskattning genom att byta en dyr färdbiljett mot två billiga för samma pris. Den anställda förmånsbeskattas trots att arbetsgivaren inte får någon merkostnad. I ett sådant fall ska den anställda förmånsbeskattas för kostnaden för makens eller makans färdbiljett.

Värdet av förmånen reduceras om den medföljande personen eller den anställda själv betalar för hotellet. Om den medföljande personen även får andra förmåner, t.ex. betald resa eller måltider, värderas detta separat.

Exempel: förmån på grund av medföljande make på tjänsteresa

En anställd tar med sig sin make på en tjänsteresa. Resan pågår i fyra dagar och paret övernattar tre nätter på hotell. Maken jobbar inte för arbetsgivaren och får inga andra förmåner. Om makarnas hotellrum kostar 1 600 kr/natt uppgår förmånen till 400 kr/natt (1 600 kr x 25 %). Den anställda beskattas då för 1 200 kr som indirekt förmån (400 kr x 3 nätter).

Exempel: förmån på grund av att fler personer följer med på tjänsteresa

En anställd tar med sig familjen, make och barn, på en tjänsteresa. Hotellrum för en person kostar 2 000 kr per natt men arbetsgivaren har bekostat ett familjerum för 3 000 kr per natt. Förmånen för den anställda är då 1 000 kr per natt. Det är alltid merkostnaden för logi som anses som privat del, dock minst 25 procent av logikostnaden.

Undantag från beskattning

I undantagsfall kan det finnas skäl för att en make följer med på en resa utan att någon förmånsbeskattning blir aktuell. Ett sådant skäl att delta kan vara att den anställda har en funktionsnedsättning eller är nyopererad och behöver hjälp under resan.

Den medföljande maken kan under vissa omständigheter anses delta på resan ”i tjänsten”, t.ex. för att utföra vissa arbetsuppgifter eller delta på sammankomster och vid representationstillfällen. Den anställda kan då undgå förmånsbeskattning för makens deltagande. Den medföljande maken bör dock vara tillfälligt anställd av arbetsgivaren och få marknadsmässig lön för sin medverkan. Beroende på i vilken grad resan kan anses vara gjord i tjänsten kan skatteplikten bortfalla helt eller delvis.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1984 1:40 [1]