OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga särskilda bestämmelser om ändring av beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av en bouppteckning. Det är därför förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut som ska tillämpas på dessa beslut.

Skatteverkets skyldighet att ändra ett beslut enligt 38 § FL gäller normalt inte när ett beslut att registrera en bouppteckning är uppenbart oriktigt. En ändring av ett beslut att registrera en bouppteckning är nämligen oftast till nackdel för någon enskild part och Skatteverket är då inte skyldigt att ändra beslutet.

I vissa fall kan det vara möjligt att ändra ett beslut att inte registrera en bouppteckning. Om samtliga dödsbodelägare är överens om att bouppteckningen ska registreras och Skatteverkets beslut är uppenbart oriktigt, bör det således vara möjligt att genom att ändra beslutet registrera bouppteckningen.

I vissa fall får Skatteverket ändra ett beslut trots att det är till nackdel för någon enskild part. Då krävs det att vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda (37 § FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]