OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Trängselskatt ska betalas till Transportstyrelsen.

Du kan läsa om vad som händer om skatten betalas för sent på sidan om Trängselskatt och tilläggsavgift.

Hur ska trängselskatten betalas?

Trängselskatten ska betalas genom insättning på Transportstyrelsens särskilda konto för trängselskatt. Skatten anses vara betald den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot (16 § LTS).

När ska trängselskatten betalas?

Den trängselskatt som har beslutats enligt 2 § andra stycket LTS, ska betalas senast (vara bokförd) den sista dagen i den andra kalendermånaden efter den månad som beslutet avser (12 § LTS).

Exempel på när trängselskatten senast ska betalas

Den trängselskatt som tas ut för passage vid en betalstation i mars månad, ska vara betald (vara bokförd) senast den sista maj.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar