OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Vissa beslut om mervärdesskatt fattas med stöd av mervärdesskattelagen, andra med stöd av skattförfarandelagen.

Beslut om mervärdesskatt som fattas med stöd av mervärdesskattelagen

Skatteverket är beslutande myndighet enligt mervärdesskattelagen (12 kap. 1 § ML). De beslut som fattas med stöd av mervärdesskattelagen är bl.a.

Beslut om mervärdesskatt som fattas med stöd av skatteförfarandelagen

Beslut om mervärdesskatt som fattas med stöd av skatteförfarandelagen är bl.a.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar