OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för utländsk skatt görs på olika sätt beroende på om det är avdrag för en utländsk allmän eller särskild skatt.

Det finns även bestämmelser om avräkning för utländsk skatt.

Vad krävs för att få göra avdrag?

Avdragsrätten för utländsk skatt i inkomstslaget tjänst regleras genom att en hänvisning görs till de regler som gäller i inkomstslaget näringsverksamhet (12 kap. 1 § IL).

Skatteverket anser att avdrag i inkomstslaget tjänst bara kan medges när det finns en motsvarande skattepliktig inkomst som motiverar avdraget (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital).

Vilka ytterligare krav som ställs för att få avdrag kan du läsa om på sidan Utländsk skatt.

Hur görs avdraget?

Avdrag för utländsk skatt görs på olika sätt beroende på om det är avdrag för en utländsk allmän eller särskild skatt.

Avdrag för utländsk allmän skatt medges enligt reglerna för ”övriga utgifter”

I inkomstslaget tjänst ska avdrag för en utländsk allmän skatt göras på samma sätt som avdrag för ”övriga utgifter” eftersom utländsk skatt inte tillhör någon av de uppräknade utgifterna som anges 12 kap. 2 § IL. För ”övriga utgifter” finns en beloppsmässig avdragsbegränsning (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital).

Avdrag för utländsk särskild skatt görs på samma sätt som avdrag för en motsvarande svensk skatt

Skatteverket anser att en utländsk särskild skatt ska dras av på samma sätt som en motsvarande svensk skatt. Skatteverket anser att det medför att det blir aktuellt att tillämpa bestämmelserna om avdrag för utländsk skatt först när skatten inte omfattas av någon annan bestämmelse om avdrag.

Att utländsk skatt ska dras av på samma sätt som en motsvarande svensk skatt innebär exempelvis att avdrag för utländsk drivmedelsskatt ingår som en del av avdraget för drivmedelskostnaden (i de fall avdrag får göras för den verkliga kostnaden för arbetsresor) och att avdrag inte ska medges enligt bestämmelserna om utländsk skatt.

Principen om att bestämmelserna om avdrag för utländsk skatt ska tillämpas först när andra avdragsbestämmelser inte är tillämpliga gäller oavsett om det är fråga om avdrag för faktiska kostnader, med skäligt belopp eller schablonbelopp. Detta innebär bl.a. att när avdrag för arbetsresor görs med schablonbelopp får inte något ytterligare avdrag för utländsk drivmedelsskatt göras (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital).

PGI påverkas inte när avdrag görs som ett avdrag för utländsk skatt

Om avdrag görs enligt bestämmelserna om avdrag för utländsk skatt är inte det inte fråga om en utgift som den anställda har haft i arbetet utan en övrig avdragsgill utgift och den ska därför inte påverka PGI (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital [1] [2] [3] [4]