OBS: Detta är utgåva 2020.9. Visa senaste utgåvan.

Meny

För att en medhjälpande make eller maka ska kunna beräkna sin del av näringsverksamhetens resultat ska företagsledaren för verksamheten lämna de uppgifter som behövs för att beräkna verksamhetens överskott eller underskott (34 kap. 5 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]