OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

För att en medhjälpande make ska kunna beräkna sin del av näringsverksamhetens resultat, ska den företagsledande maken till den medhjälpande maken lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för att beräkna verksamhetens överskott eller underskott (34 kap. 5 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]