OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

För att en medhjälpande make eller maka ska kunna beräkna sin del av näringsverksamhetens resultat ska företagsledaren för verksamheten lämna de uppgifter som behövs för att beräkna verksamhetens överskott eller underskott (34 kap. 5 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]