OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Den som har förmedlat en utländsk försäkring ska lämna en uppgift om förmedlingen om innehavaren av försäkringen ska betala avkastningsskatt.

Uppgift om förmedling av en utländsk försäkring

En uppgift ska lämnas av den som har förmedlat en sådan utländsk försäkring som anges i 22 kap. 12 § SFL (23 kap. 4 § SFL). Även om förmedlaren inte vet om försäkringsgivaren och försäkringstagaren faktiskt har ingått ett försäkringsavtal ska förmedlaren lämna en uppgift om förmedlaren har fått provision eller haft annan anledning att anta att ett försäkringsavtal har träffats (prop. 1995/96:97 s. 24).

För vem ska en uppgift lämnas?

En uppgift om förmedling ska lämnas för försäkringstagare till en utländsk försäkring (23 kap. 4 § SFL). Försäkringstagaren kan vara en fysisk eller juridisk person.

En sådan uppgift ska inte lämnas för den som är begränsat skattskyldig i Sverige (jfr. 23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska en uppgift innehålla?

Uppgiften ska innehålla identifikationsuppgifter för

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En uppgift om förmedling av en utländsk försäkring ska lämnas på KU 53 (blankett 2351 i svensk eller engelsk version).

När ska en uppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som försäkringen förmedlades (24 kap. 1 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1995/96:97 Vissa frågor om beskattningen av utländska kapitalförsäkringar, m.m. [1]

Övrigt

  • Blankett KU53 [1]