OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan bevilja s.k. tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt enligt lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Möjligheten till tillfälligt anstånd har införts för företag som drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset. Anståndet ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Särskilda skäl är exempelvis att den skattskyldiga har mer än försumbara skulder som är överlämnade för indrivning.

Det finns också möjlighet att beviljas anstånd vid tillfälliga betalningsproblem enligt bestämmelserna i SFL.

Uppdaterat

Lagändring den 5 februari 2021: Ändrade regler om redovisningsperioderna, anståndstiden och anståndsavgiften