OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

Anmälan för registrering ska göras enligt ett fastställt formulär som är olika beroende på vilken skatt det gäller.

Gemensamma bestämmelser angående formulär för registreringsanmälan enligt SFL

Skyldigheten att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 och 3 §§ SFL fullgörs genom att rätt formulär lämnas in ifyllt till Skatteverket (2 kap. 1 § SFF).

Olika formulär ska användas beroende på vilken skatt det gäller

Skatteverket har med stöd av 22 kap. 3 § SFF fastställt ett gemensamt formulär för anmälan för registrering som arbetsgivare och till mervärdesskatt, ”Företagsregistrering” (SKV 4620). För anmälan om ändrade förhållanden eller avregistrering kan blankett SKV 4639 användas.

Skatteverket har även fastställt formulär för följande skatter.

 • Avfallsskatt (SKV 5328)
 • Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande (SKV 5582)
 • Bekämpningsmedelsskatt (SKV 5337)
 • Naturgrusskatt (SKV 5333)
 • Reklamskatt (SKV 5339)
 • Skatt på trafikförsäkringspremie (SKV 5332)
 • Skatt på flygresor (SKV 5327)
 • Särskild premieskatt på grupplivsförsäkring m.m. (SKV 5555)
 • Skatt på avfall som förbränns (SKV 5446)

Dessutom har formulär fastställts för den som yrkesmässigt framställer skattepliktig el (producent) eller är nätinnhavare, 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 LSE (SKV 5342).

För punktskatter finns en särskild blankett för ansökan om avregistrering, SKV 5335.

Blanketterna finns tillgängliga för utskrift från Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se).

Anmälan för registrering till mervärdesskatt och som arbetsgivare kan också ske elektroniskt på webbplatsen www.verksamt.se. Anmälan om ändrade förhållanden och avregistrering kan också ske elektroniskt på den webbplatsen.

Information om hur anmälan ska fyllas i finns i broschyren ”Företagsregistrering”, SKV 418. Skatteverket har utfärdat föreskrifter om e-tjänster för företagsregistrering (SKVFS 2006:4 och SKVFS 2009:17).

Utländska företag

Ett utländskt företag, som är begränsat skattskyldigt i Sverige, ska lämna anmälan för registrering som arbetsgivare och till mervärdesskatt genom blanketten ”Skatteanmälan för utländska företagare” (SKV 4632). Blanketten och information om hur den ska fyllas i finns på Skatteverkets webbplats.

Arbetsgivarområdet

Den som ska registreras som arbetsgivare och som avser att bedriva näringsverksamhet ska lämna anmälan för registrering på ett fastställt formulär (7 kap. 2 § första stycket SFL och 2 kap. 1 § SFF). En anmälan ska då göras antingen på SKV 4620, SKV 4632 eller på verksamt.se.

Den som behöver registrera sig för att betala arbetsgivaravgifter eller skatteavdrag utan att bedriva näringsverksamhet kan använda samma blanketter men kan också anmäla sig på annat sätt, t.ex. i ett vanligt brev (jfr 7 kap. 2 § första stycket SFL, 2 kap. 1 § SFF och prop. 2010/11:165 s. 719). Ett vanligt brev kan också användas av den som ska registrera sig som arbetsgivare i Sverige men som inte ska bedriva näringsverksamhet från fast driftställe här. Det gäller oavsett om arbetsgivaren slutit ett socialavgiftsavtal med sina anställda eller inte.

Kravet på att lämna anmälan för registrering som arbetsgivare på fastställt formulär omfattar endast dem som saknar tidigare registrering. Den som redan är registrerad hos Skatteverket, t.ex. för mervärdesskatt, kan exempelvis registrera sig i en ändringsanmälan SKV 4639 eller i ett vanligt brev.

Arbetstagare som ingått ett socialavgiftsavtal med sin utländska arbetsgivare ska lämna anmälan för registrering på fastställt formulär, SKV 4738 (7 kap. 2 § tredje stycket SFL och 2 kap. 1 § SFF).

Mervärdesskatt

Anmälan för registrering kan göras på blanketten SKV 4620 eller på verksamt.se. Formulären används även för att ansöka om att mervärdesskatt ska tas ut trots låg omsättning (9 d kap. 6 § ML). Om anmälan ska lämnas för mer än en verksamhet enligt 7 kap. 2 § andra stycket SFL kan det göras i ett och samma formulär.

Ändringar kan anmälas på blanketten SKV 4639 eller på verksamt.se. Formulären för ändringar används även för att ansöka om befrielse på grund av låg omsättning enligt 9 d kap. 4 § andra stycket ML.

Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi

Ansökan om godkännande som upplagshavare enligt LTS görs på blankett SKV 5373. Ansökan om godkännande som upplagshavare enligt LAS görs på blankett SKV 5375. Ansökan om godkännande som upplagshavare enligt LSE görs på blankett SKV 5377.

Ansökan om godkännande som registrerad varumottagare enligt LTS görs på blankett 5348. Ansökan om godkännande som registrerade varumottagare enligt LAS görs på blankett SKV 5344. Ansökan om godkännande som registrerade varumottagare enligt LSE görs på blankett SKV 5347.

Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LTS görs på blankett SKV 5095. Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LSE görs på blankett SKV 5075.

Den som ska registreras med hänvisning till skattskyldighet enligt bestämmelser om distansförsäljning i LTS, LAS eller LSE ska anmäla det på blankett SKV 5336. Detta görs i samband med ansökan om godkännande av representant och fullmakt för denne att som ombud svara för redovisning av skatt och i övrigt företräda distansförsäljaren i frågor om den med ansökan avsedda skatten i Sverige.

Ansökan om godkännande som frivillig skattskyldig på el enligt LSE görs på blankett SKV 5367.

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LSKE görs på blankett SKV 5366.

Ansökan om godkännande som registrerad mottagare enligt LSKE görs på blankett SKV 5370.

Ansökan om godkännande som registrerad EU-handlare enligt LSKE görs på blankett SKV 5466.

Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LSNP görs på blankett SKV 5413. Den som ska registreras med hänvisning till skattskyldighet enligt bestämmelser om distansförsäljning i LSNP ska anmäla det på blankett 5414.

Skatt på plastbärkassar

Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LSP görs på blankett SKV 5417.

Kassaregister

Anmälan kan göras via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister. Uppgift om ändrade förhållanden avseende kassaregister kan lämnas via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister.

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • SKVFS 2006:4 om e-tjänsten Företagsregistrering [1]
 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]