OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

En person kan ändra ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn utan att det betraktas som byte till ett annat efternamn.

En ändring av ordningsföljden anses inte som ett byte

Namnen i ett dubbelt efternamn ska bäras i en bestämd ordning (20 § andra stycket PNL). En ändring av ordningsföljden i ett dubbelt efternamn anses inte som ett byte till ett annat efternamn (13 § andra stycket 3 PNL). Det är fortfarande fråga om samma namn.

Det saknar betydelse hur efternamnet har förvärvats

Bestämmelsen om ändring av ordningsföljden i ett dubbelt efternamn tillämpas oavsett om efternamnet har förvärvats i familjerättslig eller i administrativ ordning (prop. 2015/16:180 s. 103).

Tillåtna ändringar

Det finns inget hinder mot att göra upprepade byten eller ändringar av efternamn. Det finns inte heller något hinder mot att göra olika ändringar samtidigt, t.ex. att byta ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn och samtidigt lägga till ett bindestreck mellan namnen (prop. 2015/16:180 s. 104).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1013) om personnamn [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn [1] [2]