Meny

Förseningsavgifter, skattetillägg, kontrollavgifter, återkallelseavgifter, dokumentationsavgifter och rapporteringsavgifter ska tillfalla staten (52 kap. 11 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]