OBS: Detta är utgåva 2021.15. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare kan ha kostnader för pension som betalas ut. En arbetsgivare kan också ha kostnader för att trygga en utfästelse om framtida pension. Arbetsgivaren kan även ha kostnader för utländsk pension.

Läs mer om en arbetsgivares intäkter till följd av en pensionsutfästelse.

Avdrag för pension som betalas ut

För pension som en arbetsgivare betalar ut gäller den allmänna avdragsbestämmelsen i 16 kap. 1 § IL om kostnader i näringsverksamheten och inte begränsningsreglerna i 28 kap. IL som handlar om tryggande av pensionsutfästelse. Detta gäller utbetalning av såväl s.k. direktpension som sådan pension som tryggats av arbetsgivaren med avdragsrätt på annat sätt än genom tjänstepensionsförsäkring, s.k. ”pensionering i företagets egen regi”.

Läs mer om avdrag för pension som betalas ut.

Avdrag för tryggande av en pensionsutfästelse

För kostnader för tryggande av framtida pension som en arbetsgivare har utfäst gäller särskilda avdragsbestämmelser i 28 kap. IL.

Läs mer om avdrag för tryggande av en pensionsutfästelse.

Avdrag för utländsk pension

En arbetsgivare kan ha kostnader för utländsk pension, t.ex. pension för anställda i en filial utomlands eller för tillfälligt anställda i Sverige som vill ligga kvar i sin utländska pensionsordning.

Arbetsgivarens avdrag för pension i utlandet bedöms enligt reglerna i inkomstskattelagen.

Läs mer om avdrag för utländsk pension.

Kostnadsutjämning mellan arbetsgivare

För ersättningar som en arbetsgivare lämnar p.g.a. bestämmelser i en allmän pensionsplan om utjämning av pensionskostnader gäller särskilda avdragsregler i 28 kap. IL.

Läs mer om avdrag i samband med utjämning av pensionskostnader mellan arbetsgivare.