OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för resor till och från arbetet (arbetsresor) medges för motorcykel och mopedbil under samma förutsättningar som för egen bil. Avdrag kan även medges för arbetsresor med moped och cykel. Avdrag medges med olika belopp för de olika transportmedlen.

Avdrag för arbetsresor med motorcykel

Avdrag för arbetsresor med motorcykel medges om tidsvinsten är minst 2 timmar och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 km. Avdrag medges också om allmänna transportmedel saknas och avståndet är minst 2 km eller om den anställda regelmässigt använder motorcykeln i tjänsten.

Reglerna är samma som vid resor med egen bil.

Avdrag för arbetsresor med mopedbil

Skatteverket anser att avdrag för arbetsresor med mopedbil bör medges på samma sätt som för resor med motorcykel, alltså egentligen enligt samma regler som vid resor med egen bil.

Mopedbil är ett täckt fordon som har tre eller fyra hjul och som klassificeras som en klass 2-moped (2 § lag om vägtrafikdefinitioner) .

Avdrag för arbetsresor med moped och cykel

Om en person har använt moped eller cykel för hela eller del av arbetsresan medges avdrag.

Avdrag för arbetsresor med flera transportmedel

Om en person har använt både motorcykel eller mopedbil och allmänna transportmedel för resan mellan bostaden och arbetsplatsen ska kraven på avstånd och tidsvinst vara uppfyllda för att avdrag ska medges.

I så fall medges avdrag både för kostnaden för resan med allmänna transportmedel och för motorcykelresan respektive mopedbilresan (SKV A 2019:23 avsnitt 5).

Hur stort avdrag får man?

Avdrag medges med följande belopp:

  • motorcykel - 9 kr/mil
  • mopedbil - 9 kr/mil
  • moped - 4,50 kr/mil
  • cykel - 350 kr/år.

En person får göra avdrag för utgifter för resor med motorcykel, mopedbil, moped och cykel bara för den del av den sammanlagda kostnaden för arbetsresorna som överstiger 11 000 kr (12 kap. 2 § tredje stycket IL).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner [1]

Ställningstaganden

  • Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil [1]