OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Föräldrar kan ha gemensam eller ensam vårdnad om ett barn. Vårdnad kan uppstå automatiskt i samband med ett barns födelse, föräldrars äktenskap eller adoption av ett barn under 18 år. Vårdnad kan även regleras genom anmälan, avtal, dom eller beslut.

Uppdaterat