OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket registrerar uppgift om vem som är vårdnadshavare för barn som är eller har varit folkbokförda. Vårdnaden kan utövas av en förälder eller gemensamt av båda föräldrarna. Det kan också vara någon annan än föräldrarna som har vårdnaden om barnet. En sådan person kallas för särskilt förordnad vårdnadshavare.

Uppdaterat