OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

Genom ett särskilt avtal mellan Danmark och Sverige regleras bl.a. avdragsrätten för den ingående skatten på passageavgiften vid överfart över Öresundsbron (lag [2000:142] om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund). Den mervärdesskatt som tas ut på broavgiften ska fördelas lika mellan Danmark och Sverige.

Företagare som är skattskyldiga för mervärdesskatt i Sverige har enligt avtalet och de svenska mervärdesskattereglerna avdragsrätt för hela den mervärdesskatten på broavgiften, detta trots att hälften av den utgående skatten tillfaller Danmark. På motsvarande sätt har företagare som är skattskyldiga i Danmark avdragsrätt i enlighet med de danska reglerna.

För utländska företagare som varken är skattskyldiga för mervärdesskatt i Danmark eller i Sverige gäller att återbetalning av både dansk och svensk mervärdesskatt som gäller broavgiften kan ske efter ansökan hos Skatteverkets utlandsenhet Stockholm och utlandsenhet Malmö (se Etablerade inom EU eller Utländska beskattningsbara personer etablerade utom EU).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund [1]