OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Om det finns överskott på en kommuns eller en regions skattekonto vid en avstämning ska Skatteverket betala tillbaka beloppet utan begäran (64 kap. 2 § första stycket punkt 3 SFL).

Anledningen är att kommuner och regioner betalar skatt genom avräkning från den fordran de har mot staten avseende kommunalskatt (62 kap. 10 § SFL). Ett överskott ska alltså inte användas för att betala skatter och avgifter och bör därför regelmässigt betalas ut automatiskt (prop. 2010/11:165 s. 564 ff. och 1045).

Läs även om hur kommuner och regioner betalar skatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]