OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Det är Skatteverket som ska besluta om att registrera äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning och bodelningshandlingar (16 kap. 2 § ÄktB). Från och med den 29 januari 2019 ska Skatteverket även besluta att registrera lagvalsavtal (artikel 23 och 69.3 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden, samt rättelser till förordningarna).

Från och med den 1 juni 2019 ska Skatteverket besluta att registrera lagvalsavtal som gäller makars eller blivande makars förmögenhetsförhållanden med nordisk anknytning (3 kap. 12 § andra och tredje stycket samt 6 kap. 1 § lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden [1]
  • Rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]