OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på plastbärkassar som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på plastbärkassar (LSP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSP

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på plastbärkassar som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSP (12 § första stycket LSP). Skatteverkets övriga beslut enligt LSP omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSP?

De beslut som fattas med stöd av LSP är följande:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [1] [2] [3]