OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för myndigheter, företag och andra organisationer och de tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen.

Numret består av tio siffror

Organisationsnummer består av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer för fysiska personer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra, (4 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.). Ett tilldelat organisationsnummer följer den juridiska personen under hela dess existens. Ett tilldelat nummer får inte användas på nytt. Numret är alltså bestående och unikt.

Vem tilldelar organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register.

Skatteverket beslutar om organisationsnummer för

  • enkla bolag
  • familjestiftelser
  • ideella föreningar
  • oskiftade dödsbon
  • partrederier
  • övriga stiftelser.

Läs mer om tilldelning av organisationsnummer.

Då lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. saknar egna förfarandebestämmelser gäller förvaltningslagen (2017:900), jfr 4 § FL.

Skatteverket är tillsynsmyndighet

Skatteverket har tillsynen över tilldelningen av organisationsnummer (5 § lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.). Skatteverket för ett centralt register över samtliga tilldelade organisationsnummer i hela landet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2]